ပူးေပါင္းေစ်း၀ယ္

 1. ေဖာက္စက္ အထုိင္

  Ks 45000 Ks 31500

  1 hr left30% OFF
  6 ေပ 3 in 1 သံုး ေခါက္ကုတင္

  Ks 60000 Ks 45000

  1 hr left25% OFF
  ေလထိုး 2 in 1 ေမြ႕ရာ Sofa ( 330 ibs )

  Ks 50000 Ks 35000

  1 hr left30% OFF
 2. Spray ၾကမ္းတုိက္တံ

  Ks 16000 Ks 12800

  1 d left20% OFF
  Portable စကၠဴျဖတ္စက္

  Ks 25000 Ks 17500

  1 d left30% OFF
  T1 LED မီးပါ ေခါက္သိမ္းတုတ္တံ

  Ks 25000 Ks 18750

  1 d left25% OFF
  20000 mAh Teclast Power Bank ( LED မီးေခ်ာင္းပါ )

  Ks 35000 Ks 26250

  1 d left25% OFF
  10 ေပရွည္ ငါးမွ်ား တန္

  Ks 60000 Ks 30000

  1 d left50% OFF
  A1 ဓါးေသြးစက္

  Ks 25000 Ks 17500

  1 d left30% OFF
  Multi အကုိင္းဆက္ကိရိယာ

  Ks 30000 Ks 21000

  1 d left30% OFF
  2 တန္လွည္း ခ်ိဳင့္

  Ks 43000 Ks 38700

  1 d left10% OFF
 3. 49 ခ်က္ Portable လွ်ပ္စစ္ေအာ္ဂင္

  Ks 50000 Ks 37500

  2 d left25% OFF
  2 Ton Jack ႏွင့္ Screw Dirver One Set

  Ks 125000 Ks 93750

  2 d left25% OFF
  Slide Keyboard ပါ Smart Watch

  Ks 50000 Ks 40000

  2 d left20% OFF
  Jeep ေမာင္းလူမဲ့ကား

  Ks 45000 Ks 31500

  2 d left30% OFF
  Portable အိတ္ေဆာင္ ကေလးေရကန္

  Ks 60000 Ks 42000

  2 d left30% OFF
 4. K-power Sports Sit-up Bench K103B

  Ks 71500 Ks 64350

  3 d left10% OFF
  K-power Sports Multi Stepper K303

  Ks 99000 Ks 89100

  3 d left10% OFF
  K-power Sports Mini Stepper K306

  Ks 66000 Ks 59400

  3 d left10% OFF
  K-power Sports Magnetic Elliptical Bike K6.3H

  Ks 313500 Ks 282150

  3 d left10% OFF
  K-power Sports Elliptical Bike K8.2FB

  Ks 192500 Ks 173250

  3 d left10% OFF
  2 in 1 သံုး ေက်ာ၊ ေဘး လြယ္အိတ္

  Ks 10000 Ks 8000

  3 d left20% OFF
  Pregnant Women Sleep

  Ks 89000 Ks 80100

  3 d left10% OFF
 5. Indoor Fitness Sport Bike

  Ks 185000 Ks 148000

  4 d left20% OFF
  DEEP LED Shooting Studio Soft Box

  Ks 290000 Ks 261000

  4 d left10% OFF
  K1 လွ်ပ္စစ္သုံး ေျပးစက္

  Ks 295600 Ks 236480

  4 d left20% OFF
  Function စုံေျခအႏွိပ္ခံစက္

  Ks 200000 Ks 160000

  4 d left20% OFF
  solarသံုးနံရံကပ္မီး

  Ks 27000 Ks 20250

  4 d left25% OFF
 6. LED မီးလင္းBluetooth Speaker Box

  Ks 17000 Ks 13600

  5 d left20% OFF
  Electronic Candle ( 2 Pcs )

  Ks 8000 Ks 5200

  5 d left35% OFF
  USB ေခါက္သိမ္း Drum

  Ks 51200 Ks 40960

  5 d left20% OFF
  အိမ္သုံး ကေလးလွဲဒန္

  Ks 55000 Ks 44000

  5 d left20% OFF
  ကေလးေခါင္းေလွ်ာ္ခုံ

  Ks 28000 Ks 25200

  5 d left10% OFF
 7. Y1 Sandwich စက္

  Ks 40000 Ks 28000

  6 d left30% OFF
  Magnetic ဖုန္းအားသြင္းႀကိဳး

  Ks 15000 Ks 13500

  6 d left10% OFF
  9 ေပရွည္ သစ္သီးေခၽြကိရိယာ

  Ks 50000 Ks 30000

  6 d left40% OFF
  Spa ေလထုိးေရစိမ္ ကန္

  Ks 67200 Ks 47040

  6 d left30% OFF
  ကား Exhaust Turbo မီး

  Ks 80000 Ks 48000

  6 d left40% OFF
  ကေလးအိပ္ Bag

  Ks 30000 Ks 21000

  6 d left30% OFF
  semi-automatic steam coffee machine

  Ks 70000 Ks 49000

  6 d left30% OFF

အႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ပစၥည္းမ်ား

Customer Reviews

အခမဲ့လက္ေဆာင္မ်ား

ပစၥည္း အသစ္မ်ား

ကုန္ပစၥည္းမ်ား

  Our Partnership