ပူးေပါင္းေစ်း၀ယ္

 1. USB MINi ေလေအးFan(2000MAH)

  Ks 24000 Ks 22800

  23 hr left5% OFF
  M13 Home Decoration Fancy ဆုိင္ကယ္ရုပ္

  Ks 15000 Ks 13500

  23 hr left10% OFF
  PLADI 16000 M ၾကည့္ မွန္ဘလူး

  Ks 79200 Ks 55440

  23 hr left30% OFF
  27211 ေခါက္သိမ္း ခုံ

  Ks 10000 Ks 7500

  23 hr left25% OFF
 2. Neutral Digital Multimeter

  Ks 14000 Ks 10500

  1 d left25% OFF
  TQ-FM001 ေျခ အႏွိပ္ခံစက္

  Ks 80000 Ks 56000

  1 d left30% OFF
  MOEEN Digital Bathroom Scale (ME2927)

  Ks 25000 Ks 18750

  1 d left25% OFF
  XINDA Multi Bill Counter Machine(K-2200UV)

  Ks 136000 Ks 95200

  1 d left30% OFF
  Zucco Flashlight (ZK-L-2126)

  Ks 23200 Ks 17400

  1 d left25% OFF
  LJH-001 Mini USB Air Purifier

  Ks 23200 Ks 17400

  1 d left25% OFF
  USB MINi ေလေအးFan

  Ks 16200 Ks 12150

  1 d left25% OFF
  3 in 1 1.5 L သစ္သီးေဖ်ာ္စက္

  Ks 25000 Ks 18750

  1 d left25% OFF
 3. ကား မီးျခစ္ ( လွ်ပ္စစ္ သုံး )

  Ks 15000 Ks 11250

  2 d left25% OFF
  CBLAT ကား ေရေဆးကိရိယာ

  Ks 20940 Ks 15705

  2 d left25% OFF
  X6001 Car Polishing 12V

  Ks 32000 Ks 24000

  2 d left25% OFF
  ကားေနာက္ခန္းသုံး Safty box

  Ks 177000 Ks 123900

  2 d left30% OFF
 4. Mini ေလေအးေပးစက္(Fan မပါ)

  Ks 30000 Ks 22500

  3 d left25% OFF
  Mini ပန္ကာရြက္မပါ ေလေအးေပး Fan

  Ks 34000 Ks 25500

  3 d left25% OFF
  Mini ေရေႏြးေငြ ့ပန္ကာ

  Ks 14000 Ks 10500

  3 d left25% OFF
  F020 ပန္ကန္ေဆး Brush

  Ks 2100 Ks 1575

  3 d left25% OFF
  Sport Bags (821)

  Ks 17000 Ks 12750

  3 d left25% OFF
  USB battery dual-conditioned mini fan

  Ks 8900 Ks 6675

  3 d left25% OFF
 5. USB MINi ေလေအးFan

  Ks 30800 Ks 26180

  4 d left15% OFF
  Battery သံုးဖုန္သုတ္တံ

  Ks 9000 Ks 6750

  4 d left25% OFF
  D3 ေျခနင္းစကိတ္

  Ks 31800 Ks 23850

  4 d left25% OFF
  Long Plus ေကာ္ဖီႀကိတ္စက္

  Ks 34500 Ks 29325

  4 d left15% OFF
  Can Coffee Maker (8522)

  Ks 17500 Ks 14875

  4 d left15% OFF
  Mini Air Cooler

  Ks 8000 Ks 6800

  4 d left15% OFF
  10 လက္မ ေလေအးေပး FAN and Lighting

  Ks 50000 Ks 42500

  4 d left15% OFF
  Hello Kitty 1046 ေလးေအးေပးပန္ကာ

  Ks 40000 Ks 34000

  4 d left15% OFF
  Beach Shade ေခါက္သိမ္းတဲအိမ္

  Ks 38000 Ks 32300

  4 d left15% OFF
 6. J1 မုန္႔လင္မယားစက္

  Ks 29000 Ks 26100

  5 d left10% OFF
  TVေျခေထာက္အသားမာဖ်က္စက္

  Ks 12000 Ks 10800

  5 d left10% OFF
  Fancy စက္ကိတ္ဖိနပ္

  Ks 32000 Ks 24000

  5 d left25% OFF
  DC-9001B ၾကြက္ ေျပးစက္

  Ks 23600 Ks 17700

  5 d left25% OFF
  Phone Camera mini camera Photography

  Ks 17400 Ks 15660

  5 d left10% OFF
  မ်က္ႏွာအစုိဓါတ္ျဖည့္စက္

  Ks 32000 Ks 28800

  5 d left10% OFF
  မ်က္ႏွာ အစုိဓါတ္ျဖည့္စက္

  Ks 28000 Ks 25200

  5 d left10% OFF
  9004 Man Night Version Class

  Ks 12000 Ks 9600

  5 d left20% OFF
  SNJ-10A ဒိန္ခ်ဥ္ေဖာက္စက္

  Ks 18000 Ks 15300

  5 d left15% OFF

အႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ပစၥည္းမ်ား

Customer Reviews

အခမဲ့လက္ေဆာင္မ်ား

ပစၥည္း အသစ္မ်ား

ကုန္ပစၥည္းမ်ား