ပူးေပါင္းေစ်း၀ယ္

 1. 30%
  1Pcs Sold

  Galanz Oven KWS1009J-H10A

  Ks 24500 Ks 20090

  -27 min left18% OFF
  30%
  10Pcs Sold

  Galanz Rice Cooker A701T-50Y28

  Ks 26500 Ks 20140

  -27 min left24% OFF
  30%
  10Pcs Sold

  Galanz Rice Cooker A701T-50Y9D

  Ks 26500 Ks 20140

  -26 min left24% OFF
  30%
  10Pcs Sold

  Galanz Aircon GS-12CIO ( 1.5 HP )

  Ks 295000 Ks 271400

  -26 min left8% OFF
  30%
  10Pcs Sold

  Galanz Aircon GF-18CIO ( 2 HP )

  Ks 565000 Ks 531100

  -25 min left6% OFF
  30%
  10Pcs Sold

  Galanz Aircon GF-24CIO ( 3 HP )

  Ks 865000 Ks 787150

  -25 min left9% OFF
  30%
  10Pcs Sold

  Galanz Refrigerator BCD-180N53H

  Ks 299000 Ks 269100

  -24 min left10% OFF
  30%
  10Pcs Sold

  Galanz Refrigerator BCD-88VI-53H

  Ks 170000 Ks 159800

  -23 min left6% OFF
  30%
  10Pcs Sold

  Galanz Drum Washing Machine XQG70Q712E Auto

  Ks 350000 Ks 339500

  -23 min left3% OFF
  30%
  10Pcs Sold

  Galanz Drum Washing Machine XQB80-J8E

  Ks 270000 Ks 251100

  -23 min left7% OFF

အႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ပစၥည္းမ်ား

Customer Reviews

အခမဲ့လက္ေဆာင္မ်ား

ပစၥည္း အသစ္မ်ား

ကုန္ပစၥည္းမ်ား

  Our Partnership